De Elide Fire "Blusbal" is een geavanceerde automatische, zelf startende poederblusser, gekenmerkt door zijn veelzijdigheid en een hoge efficiëntie, die de eigenschappen van handblussers en automatische systemen combineert.
De Elide Fire "Blusbal" brandblusser is een primair middel voor het blussen van branden van:
Vaste brandbare materialen (klasse A)
Vloeibare brandende materialen (klasse B)
Gasvormige brandbare materialen (klasse C)
Electrische uitrustingen onder spanning staand tot 5.000 V (klasse E)

De Elide Fire "Blusbal" bestaat uit een beschermende verpakking, een mengsel van bluspoeder FUREX 770, speciale drukapparatuur en een netwerk van activeringslonten. Bij een contact met open vuur activeert de De Elide Fire "Blusbal" zichzelf, de lonten verbranden, de beschermende verpakking van de bal springt open, u hoort een akoestisch waarschuwingssignaal en het vrijgekomen mengsel van bluspoeder blust de begonnen brand in zijn directe omgeving met een oppervlakte van 8 – 10 m².
Bovendien trekt een akoestisch waarschuwingssignaal van 120 dB de aandacht uit een brede omgeving. In ruimten, die aan een externe veiligheidssignalering zijn aangesloten, dient dit als een nadere aanvulling voor de bescherming van eigendommen, omdat de Elide Fire "Blusbal" door zijn activering, sensoren van de veiligheidssignalering activeert en u ontvangt direct een informatie over het gevaar in het door u bewaakte object.